Kurs masażu

Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa

 

Koszt kursu – grupowy: 1500 zł

PROGRAM KURSU

Cz I ) MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY – wersja niemiecka

– Układ limfatyczny- budowa : naczynia limfatyczne, węzły chłonne, anastomozy, limfa
– Fizjologia układu limfatycznego : mechanizm wytwarzania limfy, obieg limfy w organizmie i czynniki na niego wpływające
– Obrzęk limfatyczny : przyczyny powstawania, rodzaje
– Manualny drenaż limfatyczny (MDL) : wskazania, przeciwskazania, wpływ MDL na przepływ limfy
– Koncepcje i chwyty MDL (część teoretyczna oraz praktyczna) : omówienie, pokaz oraz ćwiczenia

Cz II ) TERAPIA PRZECIWOBRZĘKOWA

– Obrzęk limfatyczny : fazy i mechanizmy powstawania,
– Profilaktyka obrzęków
– Autoterapia obrzęków
– Kompresjoterapia (część teoretyczna oraz praktyczna): Zastosowanie w terapii przeciwobrzękowej, przeciwwskazania, materiały i metody
– Fizykoterapia i kinezyterapia w KTP : Zastosowanie czynników fizykalnych w terapii obrzęków
– Studium przypadków : Postępowanie w przypadku różnego rodzaju obrzęków na przykładzie obrzęku: pourazowego, lipidowego, ciążowego i innych
– Zastosowanie metody kinesiologytapingu we wspomaganiu leczenia obrzęków

Wymagania niezbędne do udziału w kursie:

osoby posiadające podstawy masażu klasycznego