Kurs fizjoterapii

Kurs terapia punktów spustowych I i II stopień

Koszt kursu – grupowy: 1500 zł

PROGRAM KURSU:

PUNKTY SPUSTOWE I STOPIEŃ

Część teoretyczna:
– Punkty spustowe – etiologia
– Czynniki wpływające na powstanie punktów spustowych
– Punkty spustowe uśpione/ aktywne/ „satelitarne”

– klasyfikacja punktów, diagnostyka, terapia, segment nadwrażliwy

– Patofizjologia,


– Przeciwwskazania

Część praktyczna:
– Techniki palpacyjne mięśni dla punktów spustowych – protokół badania
– Techniki terapeutyczne: kompresja niedokrwienna, głęboki masaż rozcierający/ poprzeczny, PIR, techniki strechingu,

-strech and sprey, TEM, techniki rozluźniania mięśniowo powięziowego, techniki nerwowo – mięśniowe
– Opracowanie głównych mięśni

PUNKTY SPUSTOWE II STOPIEŃ

– omówienie wybranych jednostek chorobowych
– rozszerzenie stopnia I o pozostałe mięśnie
– praktyczne zastosowanie terapii na tkanki miękkie w wybranych jednostkach chorobowych

Wymagania niezbędne do udziału w kursie:

osoby posiadające podstawy masażu klasycznego
MOŻLIWOŚĆ NOCLEGU W OBIEKCIE SZKOLENIOWYM